600 gratis billetter pr år til Rogaland Teaters oppsetninger

 

Lyse har lang tradisjon for å være en samfunnsbygger og lagspiller i regionen - mens Rogaland Teater skal ta hovedrollen i å bevege scenekunsten! Gjennom et spennende sponsorsamarbeid har vi sammen lagt til rette for at elever og studenter fra VGS-nivå til universitet kan søke om billetter på Rogaland Teaters egne oppsetninger.

Lærer/klassekontakt søker på vegne av sin elevgruppe. Søknader som kommer inn nå vil gå inn i søkerbunken for teaterbesøk høsten 2020 - søknadsfrist for denne perioden blir sen vår med tildelinger før sommerferien. Dato kommer. 

Les mer om programmet på Rogaland Teater her: Rogaland Teater

Lykke til! 

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}