Informasjon om ordningen:

 

Gjennom Kraftspirer ønsker vi å støtte opp om barn og unges fritidsaktiviteter i Røldal og øvre Suldal, og 200.000 kroner fordeles årlig på lag og foreninger. Vi har tildeling vår og høst med søknadsfrister 15.april og 15.september. Søk i vei!

- Summen det søkes om kan variere, og skal genspeile behovet i søknaden. Vi anbefaler kort beskrivelse.

- Søker må være tilknyttet en offisiell medlemsorgansisasjon.

- Kraftspirer tildeler ikke midler til tiltak i regi av politiske eller religiøse organisasjoner, eller til private tilstelninger.

- Lag som får tildelt midler blir kontaktet senest 10 dager etter søknadsfrist.

Lykke til!